A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / Lifestyle / Evanghelia după Toma

Evanghelia după Toma


Evanghelia după Toma a fost scrisă în prima jumătate a secolului al II-lea. A fost descoperită în 1946 la Nag-Hamadi (Egiptul de sus, aproape de Luxor). Evanghelia lui Toma, considerată de majoritatea cercetătorilor de origine gnostică, este compusă din 114 de rostiri înțelepte (logia), regăsite parțial în Evangheliile canonice, în Faptele Apostolilor și în unele Epistole. Deoarece textul cu 114 rostiri este o copie a unei traduceri copte, există presupunerea că scrierea ar fi anterioară secolului al II-lea, dar după specialiștii americani nu este mai veche decât textele canonice. Conținut Evanghelia după Toma a fost compilată prima oară în jurul anului 150 și reprezintă o colecție de 114 pretinse vorbe ale lui Iisus (agrafe).

Acestea sunt cuvintele secrete pe care le-a grăit Iisus cel Viu și pe care Didim Iuda Toma le-a scris:
1. Și El a spus: ”Oricine va găsi înÈ›elesul acestor cuvinte nu va gusta moartea.”
2. Iisus a spus: ”Cel care caută să nu înceteze să caute până nu va găsi, și atunci când va găsi se va tulbura, și dacă se va tulbura, se va minuna și va fi rege peste tot.”
3. Iisus a spus: ”Dacă cei care vă conduc vă zic: ‘UitaÈ›i-vă, ÃŽmpărăția este în cer!,’ atunci păsările vor ajunge înaintea voastră în cer; Dacă vă spun: ‘ÃŽmpărăția este în mare!’, atunci peÈ™tii vor ajunge înaintea voastră. Ea însă se află înlăuntrul vostru È™i în afara voastră. Când vă veÈ›i cunoaÈ™te pe voi înÈ™ivă, atunci veÈ›i fi cunoscuÈ›i È™i veÈ›i înÈ›elege că sunteÈ›i fii ai Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veÈ›i cunoaÈ™te pe voi înÈ™ivă, atunci veÈ›i fi săraci È™i veÈ›i fi sărăcia însăși.”
4. Iisus a spus: ”Omul bătrân de zile nu va pregeta să-l întrebe pe copilul cel mic, de numai È™apte zile, despre locul vieÈ›ii È™i va fi viu, căci mulÈ›i dintre cei dintâi vor fi cei din urmă È™i vor deveni toÈ›i unul singur.”
5. Iisus a spus: ”CunoaÈ™te ceea ce este în faÈ›a ta, È™i ceea ce îți este ascuns îți va fi descoperit, căci nu este nimic ascuns care să nu se arate.”
6/A. Și ucenicii l-au întrebat, spunându-i: ”Vrei să postim? În ce fel să ne rugăm? Să facem milostenie? De la care mâncăruri să ne abținem?”
6/B. Iisus a spus: ”Nu mințiți, și ceea ce urați să nu faceți, căci toate sunt descoperite în fața cerului și nu este nimic ascuns care să nu se arate și nu este nimic acoperit care să nu se descopere.”
7. Iisus a spus: ”Ferice de leul acela pe care îl va mânca un om, căci leul se va face om. Și blestemat este omul pe care îl va mânca leul, căci leul tot se va face om.”
8. Și a spus: ”Omul seamănă cu pescarul acela înțelept care și-a aruncat năvodul în mare și l-a scos din mare plin cu pești mici, iar între aceștia a descoperit un pește mare și bun. Pescarul înțelept a aruncat toți peștii mici înapoi în mare. El a ales fără nici o greutate peștele cel mare. Cine are urechi de auzit, să audă!”
9. Iisus a spus: ”Iată, semănătorul a ieÈ™it, È™i-a umplut mâna cu seminÈ›e È™i le-a aruncat. Unele au căzut pe drum È™i au venit păsările È™i le-au ciugulit; altele au căzut pe piatră È™i nu au prins rădăcini jos în pământ È™i nu au înălÈ›at spice către cer; altele au căzut între spini care au înăbuÈ™it seminÈ›ele È™i viermii le-au mâncat. Altele au căzut pe pământ bun È™i au dat roada bună spre cer: au produs È™aizeci pe măsura È™i o sută douăzeci pe măsură.”
10. Iisus a spus: ”Foc am aruncat asupra lumii, și iată, Eu îl păzesc până ce va dogori.”
11. Iisus a spus: ”Cerul acesta va trece și cel ce este deasupra lui va trece, cei morți nu trăiesc și cei vii nu vor muri. În zilele în care mâncați ceea ce era mort făceați ca acesta să fie viu. Atunci când veți fi în lumină, ce veți face ? În ziua în care erați unu v-ați făcut doi; iar acum când sunteți doi, ce veți face?”
12. Ucenicii i-au spus lui Iisus: ”Știm că vei pleca de la noi. Cine va deveni mai marele peste noi?” Iisus le-a spus: ”Oriunde veÈ›i merge, vă veÈ›i duce la Iacob cel Drept, din dragoste față de care s-au făcut cerul È™i pământul.”
13. Iisus le-a spus ucenicilor lui: ”Asemui-È›i-mă È™i spuneÈ›i-mi cu cine semăn.” A spus Simon Petru: ”Semeni cu un înger drept.” A spus Matei: ”Semeni cu un filozof înÈ›elept.” A spus Toma: ”Stăpâne, gura mea nu va îngădui nicicum să spun cu cine semeni.” Iisus a spus: ”Eu nu sunt stăpânul tău deoarece ai băut È™i te-ai îmbătat din apă vie ce È›i-am oferit-o. Și l-a luat pe Toma È™i l-a dus deoparte È™i i-a spus trei cuvinte. Când Toma a venit la tovarășii lui, ei l-au întrebat ce i-a spus Iisus. Toma le-a spus: ”Dacă v-aÈ™ zice unul din cuvintele pe care El mi le-a spus, aÈ›i lua pietre È™i le-aÈ›i arunca în mine È™i foc ar ieÈ™i din pietre È™i v-ar mistui.”
14. Iisus le-a spus: ”Dacă veÈ›i posti, veÈ›i zămisli vouă păcat, È™i dacă vă veÈ›i ruga, veÈ›i fi osândiÈ›i, È™i dacă veÈ›i face milostenie, veÈ›i pune în pericol spiritul vostru. Iar când veÈ›i merge într-o È›ară oarecare È™i veÈ›i străbate È›inuturile ei, dacă lumea vă primeÈ™te în case, mâncaÈ›i ceea ce vă vor pune în faÈ›a voastră, È™i vindecaÈ›i pe cei bolnavi dintre ei. Căci ceea ce intră în gurile voastre nu vă va spurca, ci ceea ce iese din gurile voastre, aceasta vă va spurca.”
15. Iisus a spus: ”Când îl veÈ›i vedea pe acela care nu a fost născut de femeie, închinaÈ›i-vă È™i slăviÈ›i-l, căci acela este tatăl vostru.”
16. Iisus a spus: ”Poate oamenii gândesc ca eu am venit ca să aduc pace lumii. Ei nu È™tiu că am venit ca să aduc conflictul în lume: foc, sabie È™i război, căci dacă vor fi cinci într-o casă, trei vor fi împotriva a doi È™i doi vor fi împotriva a trei, tatăl va fi împotriva fiului È™i fiul împotriva tatălui È™i vor fi singuri.”
17. Iisus a spus: ”Vă voi da ceea ce ochiul n-a mai văzut, nici urechea nu a mai auzit, nici mâna nu a mai atins È™i nici nu a mai intrat vreodată în inima omului.”
18. Ucenicii i-au spus lui Iisus: ”Spune-ne cum va fi sfârÈ™itul nostru.” Iisus a spus: ”Oare aÈ›i descoperit începutul ca să căutaÈ›i sfârÈ™itul? Căci în locul unde este începutul, acolo va fi È™i sfârÈ™itul. Ferice de cel care stă întru început, căci el va cunoaÈ™te sfârÈ™itul È™i nu va gusta moartea.”
19. Iisus a spus: ”Ferice de cel care era de la început mai înainte de a fi. Dacă îmi veți fi ucenici și veți asculta cuvintele mele, aceste pietre vă vor sluji. Căci sunt cinci pomi în Rai pentru voi, ei nu se schimba vara și iarna și frunzele lor nu cad. Cel care îi va cunoaște nu va gusta moartea.”
20. Ucenicii i-au spus lui Iisus: ”Spune-ne cu ce se aseamănă împărăția Cerurilor. ”El le-a spus: ”Seamănă cu o sămânță de muștar, cea mai mică dintre semințe. Când cade pe pământ lucrat răsare din ea un lujer mare și va deveni adăpost pentru păsările cerului.”
21. Maria i-a spus lui Iisus: ”Cu cine se aseamănă ucenicii tăi?” Iisus a spus: ”Seamănă cu niÈ™te copii mici care locuiesc pe un ogor care nu este al lor. Atunci când proprietarii ogorului vor veni, vor spune: ‘DaÈ›i-ne înapoi terenul nostru’. Ei se vor despuia în faÈ›a lor ca să-l dea înapoi, È™i le vor înapoia ogorul lor. De aceea vă zic că dacă stăpânul casei È™tie că vine hoÈ›ul, el va veghea înainte ca acesta să vină È™i nu-i va îngădui să pătrundă pe proprietatea, È™i să-i ia bunurile. VegheaÈ›i înaintea lumii, fiÈ›i încinÈ™i cu putere multă încât hoÈ›ii să nu afle vreo cale de a ajunge la voi, căci nenorocirea pe care o aÈ™teptaÈ›i vă veni. De-ar fi printre voi un om care să priceapă! Când rodul s-a copt el a venit în grabă cu un sac È™i l-a cules. Cine are urechi de auzit, să audă!”
22. Iisus a văzut niște prunci care sugeau lapte. A spus ucenicilor lui: ”Acești prunci care sug lapte se aseamănă cu cei care vor intra în împărăție. Iar ei i-au spus: ”Oare vom intra în împărăție ca și prunci?” Iisus le-a spus: ”Când veți face din doi unu, și veți face interiorul totuna cu exteriorul și exteriorul totuna cu interiorul, și partea de sus totuna cu partea de jos, și veți face din bărbat și din femeie unul și același, încât bărbatul să nu mai fie bărbat și femeia să nu mai fie femeie, și când veți avea ochi în locul ochilor și mâini în locul mâinilor, picioare în locul picioarelor și chip în locul chipului, atunci veți intra în împărăție.”
23. Iisus a spus: ”Vă voi alege, unul dintr-o mie și doi din zece mii și vor fi ca unul.”
24. Ucenicii lui au spus: ”Arată-ne locul unde ești, căci trebuie să-l căutăm. ”El le-a spus: ”Cine are urechi să audă! Lumină este înlăuntrul unui om al luminii și ea luminează întreaga lume, iar dacă nu luminează, atunci este întuneric.”
25. Iisus a spus: ”Iubește-ți prietenul că pe propriul tău suflet și ai grijă de el ca de lumina ochilor tăi.
26. Iisus a spus: ”Paiul din ochiul prietenului tău îl vezi, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău vei vedea suficient de bine ca să scoți paiul din ochiul prietenului tău.”
27. ”Dacă nu veți posti de lumea aceasta, nu veți afla împărăția. Dacă nu veți respecta sabatul, ca sabat, nu îl veți vedea pe Tatăl.”
28. Iisus a spus: ”Am stat în mijlocul lumii și m-am arătat lor în carne și oase. I-am găsit pe toți beți și nu am găsit pe nici unul din ei însetat. Sufletul meu s-a umplut de durere pentru fiii oamenilor, căci ei sunt orbi în inimile lor și nu văd. Căci deșerți au venit pe lume și tot deșerți caută să iasă din lume, dar acum ei sunt beți. Când se vor trezi din beția vinului însă, se vor căi.”
29. Iisus a spus: ”Dacă carnea a fost făcută pentru suflet, aceasta este o minune; iar dacă sufletul a fost făcut pentru trup, aceasta este minunea minunilor. Însă eu mă minunez de cum această mare bogăție a ajuns în această sărăcie.”
30. Iisus a spus: ”Acolo unde sunt trei zei, ei sunt zei. Acolo unde sunt doi sau unul, eu sunt cu el.”
31. Iisus a spus: ”Nici un profet nu e binevenit în satul lui și nici un medic nu îi vindecă pe cei care îl cunosc.”
32. Iisus a spus: ”Cetatea zidită pe un munte înalt și bine întărită nu poate cădea și nici nu poate fi ascunsă.”
33. Iisus a spus: ”Ceea ce veți auzi cu urechea voastră, să propovăduiți de pe acoperișurile voastre la alte urechi . Căci nimeni nu aprinde o făclie ca s-o pună sub obroc și nici nu o pune într-un loc ascuns, ci o pune în sfeșnic ca oricine intră sau iese să vadă lumina ei.”
34. Iisus a spus: ”Dacă un orb va călăuzi pe un alt orb, amândoi vor cădea într-un șanț.”
35. Iisus a spus: ”Este cu neputință ca cineva să intre în casa celui puternic și să i-o ia cu forța, decât dacă îl leagă de mâini. Atunci îi vor putea sustrage casa.”
36. Iisus a spus: ”Nu vă faceți griji din zori până în seară și din seară până în zori pentru ceea ce veți pune pe voi.”
37. Au spus ucenicii lui: ”Care va fi ziua când te vei înfățișa nouă și când vei veni să ne vezi?” Iisus a spus: ”Când vă veți despuia fără să vă rușinați și veți lua hainele voastre și le veți pune sub picioarele voastre, ca niște copii mici, și le veți distruge, atunci îl veți vedea pe Fiul Celui Viu și nu vă veți teme.”
38. Iisus a spus: ”De multe ori ați dorit să auziți cuvintele acestea pe care vi le spun vouă și nu ați avut de la cine altcineva să le auziți . Vor fi zile când mă veți căuta și nu mă veți găsi.”
39. Iisus a spus: ”Fariseii și cărturarii au luat cheile cunoașterii și le-au ascuns. Nici ei nu au intrat, nici nu i-au lăsat pe cei care doreau să intre. Dar voi fiți isteți ca șerpii și simpli asemeni porumbeilor.”
40. Iisus a spus: ”O mlădiță de vie a fost sădită în departe de Tata. Deoarece nu este viguroasă, va fi smulsă și nimicită.”
41. Iisus a spus: ”Celui care are i se va da, iar celui care nu are i se va lua și puținul pe care îl are.”
42. Iisus a spus: ”Fiți trecători.”
43. I-au spus ucenicii lui: ”Cine eÈ™ti tu de ne spui aceste lucruri?”. Iisus a răspuns: “Oare nu vă daÈ›i seama din cele ce vă spun, cine sunt eu? ÃŽnsă voi aÈ›i ajuns precum iudeii, căci ei iubesc pomul È™i urăsc rodul sau iubesc rodul dar urăsc pomul.”
44. Iisus a spus: ”Oricine va blestema împotriva Tatălui va fi iertat și oricine va blestema împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va blestema împotriva Sfântului Duh nu va fi iertat nici pe pământ și nici în cer.”
45. Iisus a spus: ”Strugurii nu se culeg din spini È™i nici smochinele nu se culeg din ciulini, căci aceÈ™tia nu dau roade. Omul cel bun face bine din ceea ce au acumulat în suflet; iar omul cel rău face lucruri rele din răutatea pe care a acumulat-o în inima lui, căci din adâncul inimii lui săvârÈ™eÈ™te lucrurile rele.”
46. Iisus a spus: ”De la Adam până la Ioan Botezătorul, nimeni dintre cei născuÈ›i din femeie nu s-a ridicat deasupra lui Ioan Botezătorul încât să nu trebuiască să plece ochii în faÈ›a lui . Iar eu v-am zis: acela dintre voi care va fi ca un copil, va cunoaÈ™te împărăția È™i va fi mai mare decât Ioan.”
47. Iisus a spus: ”Este cu neputință ca un om să încalece pe doi cai sau să întindă două arcuri în acelaÈ™i timp, È™i este cu neputință ca un slujitor să slujească la doi stăpâni căci îl va cinsti pe unul È™i îl va dispreÈ›ui pe celălalt. Nici un om bând vin vechi nu doreÈ™te imediat să bea vin nou. Nu se toarnă vin nou într-un burduf vechi, căci vinul s-ar strica. De asemenea, nu se coase un petec vechi pe o haină nouă, căci aceasta s-ar rupe.”
48. Iisus a spus: ”Dacă doi vor face pace unul cu celălalt în aceeaÈ™i casă, ei vor spune muntelui: ‘MiÈ™că-te!’, È™i muntele se va miÈ™ca .”
49. Iisus a spus: ”FericiÈ›i cei singuri È™i aleÈ™i, căci veÈ›i ajunge în împărăție. Căci de acolo sunteÈ›i È™i acolo vă veÈ›i întoarce.”
50. Iisus a spus: ”Dacă vă vor zice: ‘De unde sunteÈ›i?’, spuneÈ›i-le: ‘Noi am venit din lumină, din locul unde lumina a luat ființă prin ea însăși, s-a stabilizat È™i s-a arătat în chipul lor’. Dacă vă vor zice: ‘Voi sunteÈ›i?’, spuneÈ›i-le: ‘Noi suntem copiii ei È™i aleÈ™ii Tatălui celui Viu’. Dacă vă întrebă: ‘Care este semnul Tatălui vostru în voi?’, spuneÈ›i-le: ‘MiÈ™carea È™i odihna’.”
51. Ucenicii i-au spus: ”Când va fi ziua în care se vor odihni cei morÈ›i? Și când va fi ziua în care va veni lumea cea nouă?” El le-a spus: ”Ceea ce aÈ™teptaÈ›i a venit deja, dar voi nu È™tiÈ›i asta.”
52. Ucenicii i-au spus: ”Este circumcizia de folos sau nu?” El le-a spus: ”Dacă ar fi de folos, tatăl lor i-ar fi născut din mamă lor deja circumciși. Însă adevărata circumcizie, în duh, a devenit avantajoasă din orice punct de vedere.”
53. Ucenicii i-au spus: ”Douăzeci È™i patru de profeÈ›i au grăit în Israel È™i toÈ›i au vorbit întru tine. El le-a spus: ”L-aÈ›i omis pe Cel viu în prezenÈ›a voastră È™i aÈ›i grăit doar despre cei morÈ›i.”
54. Iisus a spus: ”Fericit cel sărac, căci a lui este împărăția Cerurilor.”
55. Iisus a spus: ”Cine nu-și urăște tatăl și mama nu poate fi ucenicul meu, și cine nu își urăște frații și surorile și nu își ia crucea, așa cum am făcut eu, nu va fi vrednic de mine.”
56. Iisus a spus: ”Oricine a ajuns să cunoască lumea a descoperit un cadavru și lumea nu este vrednică de cel care a descoperit un cadavru.”
57. Iisus a spus: ”Împărăția Tatălui se aseamănă cu un om care are niÈ™te seminÈ›e plantate. DuÈ™manul lui a venit în timpul nopÈ›ii È™i a semănat neghina printre seminÈ›ele cele bune. Omul nu a vrut ca lucrătorii să smulgă neghina. El le-a spus: ‘Nu, căci altfel, încercând să scoateÈ›i neghina puteÈ›i scoate È™i grâul împreună cu ea.’ Căci în ziua recoltei neghinele se vor vedea limpede, vor fi smulse È™i arse”.
58. Iisus a spus: ”Fericit este omul care s-a chinuit și a găsit viață.”
59. Iisus a spus: ”PriviÈ›i spre Cel Viu cât timp sunteÈ›i vii, ca nu cumva să muriÈ›i, să căutaÈ›i să-l vedeÈ›i È™i să nu-l puteÈ›i vedea.”
60. Au văzut un samaritean ducând un miel È™i intrând în Iudeea. A spus ucenicilor săi: ”Acela [?] cu mielul .” Ei i-au spus: ”Ca să-l omoare È™i să-l mănânce.” El le-a spus: ”Cât timp e viu nu îl va mânca, dar dacă îl omoară È™i acesta devine cadavru atunci îl va putea mânca.” Ei au spus: ”Nu poate face altfel.” El le-a spus: ”Asemenea È™i voi, căutaÈ›i-vă un loc pentru odihnă, ca să nu deveniÈ›i cadavre È™i să fiÈ›i mâncaÈ›i.”
61. Iisus a spus: ”Doi se vor aÈ™eza pe un pat: unul va muri È™i celălalt va trăi.” Salomeea spuse: ”Cine eÈ™ti tu, omule? Ai urcat pe patul meu È™i ai mâncat la masa mea ca È™i cum te-ar fi trimis cineva.” Iisus i-a spus: ”Eu sunt cel ce vine din ceea ce este un tot; mi-a fost dat din cele ale Tatălui meu.” „Eu sunt ucenica ta.” „De aceea îți spun: Când cineva va fi un întreg, se va umple de lumină, iar când se va împărÈ›i, se va umple de întuneric.”
62. Iisus a spus: ”Eu destăinui tainele mele acelora care sunt vrednici de ele. Fie ca stânga voastră să nu știe ce face dreapta.”
63. Iisus a spus: ”Era un om care avea multe bogății. El È™i-a spus: ‘Voi folosi bogățiile mele ca să semăn, să secer, să plantez È™i să umplu hambarele mele cu roade, în aÈ™a fel încât să nu-mi lipsească nimic.’ Acestea erau gândurile pe care le avea în inima lui. Și chiar în noaptea aceea a murit. Cine are urechi, să audă !”
64. Iisus a spus: ”Un om a organizat o serată È™i, după ce a pregătit masa, l-a trimis pe slujitorul sau ca să-i cheme pe oaspeÈ›i. Slujitorul s-a dus la primul È™i i-a zis: ‘Stapânul meu te invită la masă’. Acela i-a spus: ‘Am niÈ™te bani de recuperat de la niÈ™te negustori care vin la mine deseară.’ ‘Trebuie să-i dau indicaÈ›ii stăpânului meu.’ ‘Cer iertare dar nu pot veni la masă’. S-a dus slujitorul la altul È™i i-a spus: ‘Stapânul meu te invită la masă’. Acela i-a spus: ‘Am cumpărat o casă È™i trebuie să plec pentru o zi; nu voi avea răgaz pentru cină’. S-a dus slujitorul la un altul È™i i-a spus: ‘Stapânul meu te invită la masă’. Acela i-a spus: ‘Prietenul meu se însoară iar eu îi organizez banchetul È™i nu pot veni. ÃŽl rog să mă scuze, dar nu pot veni la masă’. S-a dus slujitorul la un altul È™i i-a spus: ‘Stapânul meu te invită la masă’. Acela i-a spus: ‘Am cumpărat o moÈ™ie, mă duc să iau arenda. Nu voi putea veni, îl rog să mă scuze’. Slujitorul se întoarse acasă È™i spuse stăpânului său: ‘Cei pe care i-ai invitat la masă s-au scuzat, dar nu pot veni’. Stăpânul i-a zis slujitorului: ‘Du-te afară pe drumuri È™i invită pe oricine găseÈ™ti ca să ia masa’. Cumpărătorii È™i negustorii nu vor intra în lăcaÈ™urile Tatălui meu.”
65. El a spus: ”Un [?] om avea o vie È™i a dat-o la niÈ™te arendaÈ™i ca s-o lucreze È™i să primească rodul de la ei. L-a trimis pe slujitorul lui ca arendaÈ™ii să-i dea rodul viei. ArendaÈ™ii l-au prins pe slujitor È™i l-au bătut încât aproape că l-au omorât. Slujitorul s-a întors la stăpânul său È™i i-a spus cele întâmplate. Stăpânul È™i-a spus: ‘Poate că nu-i cunoÈ™tea.’ Și a trimis alt slujitor. ArendaÈ™ii l-au bătut È™i pe acela. Atunci stăpânul l-a trimis pe fiul său, spunându-È™i: ‘Poate că față de fiul meu vor avea un oarecare respect.’ ArendaÈ™ii însă, È™tiind că el este moÈ™tenitorul viei, l-au prins È™i l-au ucis. Cine are urechi, să audă !”
66. Iisus a spus: ”ArătaÈ›i-mi piatra aceea pe care au aruncat-o zidăriei. Ea este piatra de bază.”
67. Iisus a spus: ”Cei ce cunosc totul dar sunt lipsiți de ei înșiși, sunt lipsiți de tot.”
68. Iisus a spus: ”Ferice de voi când veți fi urâți și prigoniți căci nu va rămâne nici loc unde ați fost urâți și prigoniți.”
69. Iisus a spus: ”Fericiți cei care au fost prigoniți în inimile lor, căci aceștia sunt cei care au ajuns să-l cunoască cu adevărat pe Tatăl. Fericiți cei flămânzi, căci pântecele va fi îndestulat.”
70. Iisus a spus: ”Când veÈ›i împărtăși ceea ce este în voi, ceea ce aveÈ›i vă va salva. Dacă nu aveÈ›i nimic în voi, ceea ce nu aveÈ›i în voi vă va pierde.”
71. Iisus a spus: ”Voi dărâma această casă și nimeni nu o va putea clădi din nou [?]”.
72. Un om i-a spus lui Iisus: ”Spune-le fraților mei să împartă bunurile lor cu mine.” El i-a spus: ”Omule, cine m-a numit pe mine împărțitor ?” S-a întors spre ucenicii lui și le-a zis: ”Eu nu sunt un împărțitor, nu-i așa ?”
73. Iisus a spus: ”Recoltă este bogată, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l pe stăpân să trimită lucrători la câmp.”
74. El a spus: ”Doamne, mulți sunt în jurul jgheabului, dar nu este nimic în fântână.”
75. Iisus a spus: ”Mulți stau la ușă, dar cei singuri vor intra în camera nupțiala.”
76. Iisus a spus: ”Împărăția Tatălui se aseamănă cu un negustor care a primit niște marfă și a găsit un mărgăritar. Negustorul era conștient de ce a găsit: a vândut marfa și a păstrat doar mărgăritarul. Căutați și voi comoara care este eternă și dăinuie, cea pe care molia nu se apropie să o roadă și nici un vierme nu o poate strica.”
77. Iisus a spus: ”Eu sunt lumina care este asupra tuturor lucrurilor. Eu sunt totul: totul vine de la mine și totul ajunge la mine. Despicați o bucată de lemn; eu sunt acolo, ridicați o piatră și mă veți găsi acolo.”
78. Iisus a spus: ”De ce aÈ›i ieÈ™it la câmp? Ca să vedeÈ›i o trestie clătinată de vânt? Sau ca să vedeÈ›i un om cu haine rafinate precum cele ale regilor È™i ale celor puternici? AceÈ™tia au haine rafinate È™i nu pot distinge adevărul.”
79. O femeie din mulÈ›ime i-a spus: ”Ferice pântecele care te-a zămislit È™i fericiÈ›i sânii care te-au hrănit!” El i-a spus: ”FericiÈ›i cei care au ascultat cuvântul Tatălui È™i l-au păzit cu adevărat, căci vor veni zile când veÈ›i spune: ‘Ferice pântecele care nu a zămislit È™i fericiÈ›i sânii care nu au alăptat’.”
80. Iisus a spus: ”Cel care a ajuns să cunoască lumea a găsit un cadavru, iar cel ce a găsit un cadavru este deasupra lumii.”
81. Iisus a spus: ”Lăsați ca cel ce a ajuns bogat, să ajungă rege, și cine are puterea, să renunțe la ea.”
82. Iisus a spus: ”Cel care este aproape de mine este aproape de foc și cel care este departe de mine este departe de împărăție.”
83. Iisus a spus :”Chipurile sunt vizibile oamenilor dar lumina dinăuntrul lor se ascunde în chipul luminii Tatălui. El se va arăta, dar chipul Său este ascuns de lumina Lui.”
84. Iisus a spus: ”Acum , când vedeți asemănarea voastră vă bucurați, dar când veți vedea chipurile care au luat ființă la începutul vostru, care nici nu mor, nici nu se arata, cât va trebui să îndurați !”
85. Iisus a spus: ”Printr-o mare putere și dintr-o mare bogăție a luat ființă Adam, dar el nu a fost vrednic de voi. Căci dacă el ar fi fost vrednic, nu ar fi cunoscut moartea.”
86. Iisus a spus: ”Vulpile au vizuinile lor și păsările au cuiburile lor, fiul omului însă, nu are un loc unde să-și rezeme capul și să se odihnească.”
87. Iisus a spus: ”Cât de nenorocit este trupul care depinde de un alt trup și cât de nenorocit este sufletul care depinde de cele amândouă.”
88. Iisus a spus: ”Vor veni la voi îngeri È™i profeÈ›i È™i vă vor da ceea ce este al vostru È™i voi, de asemenea, daÈ›i-le ceea ce aveÈ›i È™i spuneÈ›i-vă vouă înÈ™ivă: ‘Când va veni ziua în care vor veni È™i vor lua ceea ce este al lor?’.”
89. Iisus a spus: ”De ce spălați partea exterioară a paharului? Nu înțelegeți că Cel care a creat partea interioară este tot acela care a creat partea exterioară?”
90. Iisus a spus: ”Veniți la mine, căci jugul meu este mângâietor, iar controlul meu este blând și vă veți găsi odihna.”
91. I-au spus: ”Spune-ne cine ești, ca să putem crede în tine.” Le-a spus: ”Voi cercetați aspectul cerului și a pământului, dar nu puteți să-l înțelegeți pe acela care este dinaintea voastră și nu știți cum să interpretați momentul prezent.
92. Iisus a spus: ”Căutați și veți găsi. În trecut însă, nu v-am destăinuit lucrurile de care m-ați întrebat. Acum sunt dornic să vi le spun dar voi nu mă mai întrebați.”
93.”Nu daÈ›i cele sfinte câinilor că le vor arunca în bălegar. Nu aruncaÈ›i perle porcilor căci le vor […].”
94. Iisus a spus: ”Cine caută va găsi și celui care bate la ușa i se va deschide.”
95. Iisus a spus: ”Dacă aveți bani nu-i dați cu camăta, ci mai degrabă dați-i celui de la care nu-i veți lua înapoi.”
96. Iisus a spus: ”Împărăția Tatălui se aseamănă cu o femeie care a luat putina drojdie, a ascuns-o în aluat și a făcut pâini mari. Cine are urechi, să audă !”
97. Iisus a spus: ”Împărăția Tatălui se aseamănă cu o femeie care purta un ulcior plin cu făină și mergea de-a lungul unei străzi; toarta ulciorului s-a spart iar faina s-a împrăștiat pe drum în urma ei. Ea nu știa de cele întâmplate ; nu și-a dat seama de acest necaz. Când a ajuns acasă, a pus ulciorul jos și a văzut că era gol.”
98. Iisus a spus: ”Împărăția Tatălui se aseamănă cu un om care voia să ucidă un om de vază. Înainte de a ieși din casă, a scos sabia și a înfipt-o în perete ca să-și dea seama dacă mâna lui va avea putere de a face acest lucru. Apoi l-a ucis pe acel om de vază.”
99. Ucenicii i-au spus: ”Frații tăi și mama ta sunt afară.” El le-a spus: ”Cei ce fac voia Tatălui meu sunt frații mei și mama mea. Ei sunt aceia care vor intra în împărăția Tatălui meu.”
100. I-au arătat lui Iisus un dinar și i-au spus: ”Oamenii Cezarului ne cer dări.” El le-a spus: ”Dați-i Cezarului ceea ce este al Cezarului, dați-i lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și dați-mi mie ceea ce este al meu.”
101.”Cine nu-È™i urăște tatăl È™i mama asemeni mie nu poate deveni ucenicul meu, È™i cine nu-È™i iubeÈ™te tatăl È™i mama asemeni mie nu poate deveni ucenicul meu. Căci mama mea […] , dar mama mea adevărată mi-a dat viață.”
102. Iisus a spus: ”Vai de ei, fariseii, căci se aseamănă cu un câine care doarme în ieslea boilor: câinele nu mănâncă, nici pe boi nu-i lăsă să mănânce.”
103. Iisus a spus: ”Fericiți cei ce știu din ce parte vor ataca rebelii. Căci ei se pot organiza, pot să adune lucrurile importante și să fie pregătiți, înainte ca rebeli să ajungă.”
104. I-au spus lui Iisus: ”Vino, astăzi ne rugăm și postim.” Iisus a spus: ”Ce păcat am săvârșit sau cu ce impuritate m-am spurcat? Mai degrabă, oamenii să se roage și să postească atunci când mirele va ieși din camera nupțială.”
105. Iisus a spus: ”Când veÈ›i face din doi unu, veÈ›i deveni fiii lui Adam, iar când veÈ›i spune ”Munte, miÈ™că-te!”, acesta se va miÈ™ca.”
106. Iisus a spus: ”Cel ce-și va cunoaște tatăl și mama, va fi numit fiul unei desfrânate.”
107. Iisus a spus: ”Împărăția se aseamănă cu un pastor care avea o sută de oi. Una din ele, cea mai mare, s-a rătăcit. Păstorul le-a lăsat pe cele nouăzeci È™i nouă È™i a căutat-o pe aceea până ce a găsit-o. După toată truda i-a spus oii: ‘Tu-mi eÈ™ti mai dragă decât celelalte nouăzeci È™i noua’.”
108. Iisus a spus: ”Cine bea din gura mea va deveni ca mine; eu însumi, voi deveni aceea persoană și toate cele ascunse i se vor dezvălui.”
109. Iisus a spus: ”Împărăția se aseamănă cu un om care avea în ogorul lui o comoară ascunsă, de care nu știa. După moartea lui, a lăsat ogorul fiului său. Fiul sau nu știa nici el de acest lucru. Devenit proprietar al ogorului, l-a vândut. Cel care l-a cumpărat se duse să-l are, a găsit comoara și a început să dea banii cu camăta oricui voia el.”
110. Iisus a spus: ”Lăsați ca acela care a găsit lumea și a ajuns bogat, să renunțe la lume.”
111. Iisus a spus: ”Cerurile și pământul se vor desfășura în fața voastră și cel ce este viu prin Cel ce este viu, nu va cunoaște moartea.” Căci Iisus a zis:” Lumea nu este vrednică de cei ce s-au descoperit pe ei înșiși.”
112. Iisus a spus: ”Vai de carnea care depinde de suflet. Vai de sufletul care depinde de carne.”
113. Ucenicii săi I-au spus: ”Când va veni împărăția Domnului? “Ea nu va veni căutând-o. Nu se va spune: ‘Iată, este aici!’ sau ‘Iată, este acolo!’. Mai degrabă însă, împărăția Tatălui este pe pământ, È™i nimeni nu o vede.”
114. Simon Petru le-a spus: ”Lăsați-o pe Maria să plece dintre noi, căci femeile nu sunt vrednice de viață.” Iisus a spus: ”Eu însumi o voi călăuzi în așa fel încât s-o fac bărbat, astfel încât să poată deveni și ea un suflet viu, asemenea vouă, bărbaților. Căci orice femeie care se face singură bărbat, va intra în Împărăția Cerurilor.”

About Abdi

Check Also

O invenție uimitoare: Păpușa ”scriitoare” din Elveția (VIDEO)

240 de ani. Aceasta este vârsta unei păpuși cu totul deosebite, creație a ceasornicarului elvețian Pierre Jaquet-Droz. Păpușa poate scrie, cu o pană de gâscă, orice text personalizat de până la 40 de litere. De asemenea, ochii săi u...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *