A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / Reclame / Reclama Coca Cola Romania O lume mai buna

Reclama Coca Cola Romania O lume mai buna

Reclama Coca Cola Romania O lume mai buna There are reasons to believe in a better world – Este oare cea mai buna reclama Coca Cola aceasta?

Pentru c? fericirea st? în lucruri simple, Compania Coca-Cola provoac? 50 de milioane de fani Facebook s? demonstreze lumii cât de u?or este s? aduci un zâmbet celor din jurul t?u.

Bucure?ti, 4 septembrie 2012 – Cum crezi c? ar ar?ta lumea dac? ai convinge 50 de milioane de prieteni s?-i fac? ferici?i pe cei din jur? Ast?zi, pagina de Facebook a brandului Coca-Cola a dep??it num?rul record de 50 de milioane de fani. Cu aceast? ocazie, Compania Coca-Cola a lansat o nou? provocare ce poate schimba lumea: 50 de milioane de oameni au o misiune comun? – g?sirea ?i împ?rt??irea celor mai simpli pa?i spre fericire.

 “De-a lungul istoriei sale, Coca-Cola a oferit clipe de fericire oamenilor din întreaga lume, fiind un element de leg?tur? pentru milioane de fani, indiferent de locul în care ace?tia se afl?.”, a declarat Nicoleta Eftimiu, Senior Marketing Activation Manager SSDs România ?i Moldova. “Ast?zi, datorit? evolu?iei platformelor mediului online, suntem în permanen?? conecta?i cu prieteni afla?i în alte zone ale globului, iar oameni pe care poate nu i-am întâlnit niciodat? ne pot fi prieteni apropia?i. Pe pagina Facebook a brandului Coca-Cola, peste 50 de milioane de oameni sunt mai aproape ?i î?i împ?rt??esc propriile experien?e, uni?i de pasiunea lor pentru brandul Coca-Cola ?i pentru fericirea pe care o inspir?.”

Folosind platforma Facebook, Coca-Cola va selecta un grup de fani activi care, împreun? cu echipa global? Coca-Cola ?i comunitatea de fani Coca-Cola, vor c?uta motive de bucurie ?i le vor împ?rt??i ca o surs? de inspira?ie pentru întreaga lume.

 “Astfel, cei 50 de milioane de fani entuzia?ti se afl? în fa?a unei noi provoc?ri. Împreun? ei vor încerca s? descopere modalit??i simple ?i creative de a aduce zâmbetul pe buze celor din jur ?i de a transforma lumea într-un loc mai fericit.”, a continuat Nicoleta Eftimiu, Senior Marketing Activation Manager SSDs România ?i Moldova.

Folosind noua aplica?ie http://CokeURL.com/50MM de pe pagina de Facebook Coca-Cola, https://www.facebook.com/cocacola, fanii vor putea deveni parte a mi?c?rii globale, având ca scop r?spândirea fericirii în lume.

Odat? înscri?i în aplica?ie, fanii vor putea s? participe direct la extinderea acestei ac?iuni inovatoare. Coca-Cola le va sus?ine ini?iativele, va selecta cele mai creative concepte propuse ?i le va oferi fanilor acces la echipe din cadrul companiei, care pot contura ?i implementa ideile. Rezultatul final, ce va fi lansat în 2013, ar putea lua diferite forme inovatoare prin care poate fi valorificat? comunitatea Facebook, în speran?a g?sirii re?etei fericirii.

 “Coca-Cola în?elege valoarea comunic?rii directe cu cei mai înfl?c?ra?i suporteri, într-un mod autentic, ce transform? lumea într-o comunitate mai deschis? ?i, în acela?i timp, mai conectat?. Acest program reprezint? o nou? etap? în implicarea fanilor ?i suntem bucuro?i s? sus?inem Coca-Cola în acest efort.”, spune Sheryl Sandberg, COO Facebook.

Coca-Cola va comunica mai multe detalii despre selec?ia participan?ilor ?i conceptele identificate, pe m?sur? ce programul avanseaz?, în perioada urm?toare.

Pagina de Facebook Coca-Cola nu a fost creat? de c?tre companie, ci de c?tre doi fani ai brandului – Dusty Sorg ?i Michael Jedrzejewski. În August 2008, Dusty ?i Michael c?utau o pagin? de fani pe Facebook pentru a-?i împ?rt??i pasiunea pentru Coca-Cola. Îns?, pentru c?  niciuna dintre paginile g?site nu li se p?rea suficient de bun?, au creat una proprie. Începând de atunci, pagina Coca-Cola de pe Facebook a crescut ?i a devenit cea mai mare pagin? a unui brand pe Facebook.  

 

 Despre Compania Coca-Cola
Compania Coca-Cola este cea mai mare companie de b?uturi r?coritoare din lume, oferind consumatorilor din întreaga lume peste 500 de m?rci de b?uturi r?coritoare.

Al?turi de Coca-Cola, recunoscut? ca fiind cea mai valoroas? marc? din lume, compania comercializeaz? o gam? variat? de produse ce include b?uturi r?coritoare carbogazoase, b?uturi r?coritoare cu con?inut caloric sc?zut, ape minerale, sucuri de fructe, nectaruri, ceaiuri ready-to-drink, b?uturi energizante, cafea ready-to-drink etc. Având cea mai mare re?ea de distribu?ie din lume, compania Coca-Cola este prezent? în peste 200 de ??ri, consumul produselor companiei dep??ind 1.8 miliarde de por?ii pe zi.

Având în vedere angajamentul s?u de dezvoltare a unor comunit??i durabile, compania noastr? este centrat? pe ini?iative care contribuie la protejarea mediului înconjur?tor ?i conservarea resurselor, încurajarea unui stil de via?? activ ?i echilibrat, crearea unui mediu de lucru sigur pentru angaja?ii no?tri ?i promovarea dezvolt?rii economice a comunit??ilor unde ne desf??ur?m activitatea. Împreun? cu partenerii no?tri de îmbuteliere, suntem în top 10 angajatori, având peste 700,000 de angaja?i care fac parte din Sistemul Coca-Cola.

În România, ca în toate ??rile în care î?i desf??oar? activitatea, Coca-Cola de?ine ?i func?ioneaz? pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii ?i distribu?iei produselor c?tre consumatori. În România, Sistemul este format din Coca-Cola România (filial? a The Coca-Cola Company, proprietarul m?rcilor înregistrate) ?i partenerul s?u Coca-Cola Hellenic (CCH) România, care îmbuteliaz? ?i distribuie produsele Coca-Cola sub licen?a The Coca-Cola Company în România).

Pentru mai multe informa?ii legate de companie v? rug?m s? vizita?i site-ul www.thecoca-colacompany.com sau s? ne urm?ri?i pe twitter la adresa twitter.com/CocaColaCo.

Anul trecut, Coca-Cola HBC a avut o cifr? de afaceri de 413,9 milioane de euro ?i un profit de 32,7 milioane de euro.

About Abdi

Check Also

Coca-Cola And Publicis Gets to the Point with Recycling in Latest Billboard Campaign


The world is choking on waste. Data is disheartening as 80% of the material that now lies in a landfill or in our oceans could have had a new life, if separated properly in the first place. Coca-Cola still believes a world without waste is possible. The company is already doing its part committing to produce 100% recyclable packaging by 2025, investing in collection and recycling infrastructures so that it can get back one bottle or can for everyone it sells by 2030. The following, natural step is to also inspire and mobilize citizens to join the sustainable movement. And people are already willing to recycle: they just need a little push.In fact, research about consumers’ behavior shows that separate collection goes up by 141% just by making the appropriate bins easier to find. So, in specific locations as a first step, Coca-Cola transformed selected traditional billboards into simple, yet iconic signs that pointed to the closest recycling bins available nearby, putting them in the spotlight for everyone to see. This way, easy-to-find became easy-to-use.The minimal design of each sign was based on Coca-Cola’s most iconic visual element, the Ribbon. To avoid cluttering the city with additional material, each media space was carefully selected on the basis of its potential to put a nearby, pre-existing or new recycling bin in the spotlight.The campaign, which has already touched a couple of cities in Central and Eastern Europe, is now making its appearance at the Happy Energy Tour, the colossal music event that takes place across the main cities of Bulgaria. First results show already that the 85% of cans have been collected separately, a significantly higher rate versus the previous year.Credits:

Agency: Publicis Italy s.r.l.
Global CCO Publicis Communication Worldwide: Bruno Bertelli
CCO Publicis Italy: Cristiana Boccassini
Executive Creative Directors: Davide Boscacci, Jorg Riommi
Art Director: Andrea Raia
Copywriter: Matteo Gatto
Illustrator: Davide Barco
Global Client Service Director: Lorenza Montorfano
Account Director: Marcia Carneiro
CEE Portfolio and Growth director: Romain Maillard
CEE IMC director: Dmitry Muzychenko
CEE Content Excellence Director: Monica Alvarez
CEE Content Excellence Manager: Desirèe Ferrari


2 comments

  1. si asta va convige oamenii sa cumpere mai multa licoare?

  2. Pai numai un prost crede ca daca bea Coca Cola e mai optimist sau contribuie la o lume mai buna. Cei inteligenti inteleg ce trebuie din spot. Pentru mine sticla de Coca Cola? e invizibila in clipul asta, sunt destule alte lucruri care ne unesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *